Φροντιστήριο Κορυφή
Θ. Σοφούλη 2Α
Β. Όλγας 207, Τ.Κ. 54646
Τηλ.: 2310 425990, Fax: 2310 414402
Email: korifi@otenet.gr